Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

Days

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

Hours

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

Minutes

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

Seconds

IV. Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej ΨTešíme sa na Vás


15.6. 2017
16.6. 2017
Kongresová hala
8:00 - 9:00
Registrácia účastníkov
9:00 - 9:15
Otvorenie Rektor SZU - prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. a Prezident Hasičského a záchranného zboru - gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.
9:15 - 12:00
1. BLOK PREDNÁŠOK
9:30 - 9:45
Icon of lessonPhDr. Karol Kleinmann, PhD. - Aktuálny stav dopravnej psychológie v EÚ a SR
9:45 - 10:00
Icon of lessonMrs. Ilka Rethfeldt - The BAC level as a criteria for a Medical-Psychological Assessment (MPA)
10:00 - 10:15
Fatima Pereira Da Silva - Young people, parties, alcohol and drugs and road safety
10:15 - 10:30
Julia Schwack - Schuhfried
10:30 - 10:45
Assesment
10:45 - 11:00
Icon of lessonLaura Šeibokaitѐ, PhD. - Could driving instructors predict a driving style of novice drivers prior to driving?
11:00 - 11:15
Icon of lessonLudo Kluppels - Working with speeding offenders in Belgium
11:30 - 11:45
DISKUSIA
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 15:15
2. BLOK PREDNÁŠOK
13:15 - 13:30
Icon of lessonIng. Milan Troška - Zraniteľní účastníci cestnej premávky z pohľadu BECEP
13:30 - 13:45
Icon of lessonplk. JUDr. Ľuboš Rumanovský - Bezpečnosť na cestách SR
13:45 - 14:00
Icon of lessonProf. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Peter Vertaľ,Ph.D - Chovanie chodcov tesne pred zrážkou s osobným motorovým vozidlom - vyhodnotenie záznamov z  kamier
14:00 - 14:15
Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD - Smart city - inteligentné prepojenie ľudí a technológií
14:15 - 14:30
Ing. Pavol Mrázek - Psychológia vnímania dopravného priestoru
14:30 - 14:45
Coffee break
14:45 - 15:00
PhDr. Alois Hudeček - Dopravná psychológia v ČR
14:45 - 16:15
3: BLOK PREDNÁŠOK
15:00 - 15:15
Icon of lessonIng. Rudolf Morvay - Psychodiagnostika–nové trendy
15:15 - 15:30
Mgr. Petr Zámečník - Prerekvizity k bezpečnému řízení
15:30 - 15:45
Icon of lessonPhDr. Zdenka Kubišová - Screening rizikových faktorov osobnosti u mladých vodičov
15:45 - 16:00
Icon of lessonKotianová A., Šlepecký M., Kotian M., Chupáčová M. - Využitie tréningu reakčného času v dopravnej psychológii
16:00 - 16:15
DISKUSIA
19:30 - 0:00
Spoločenský večer
Kongresová hala
9:00 - 10:30
Príspevky psychológov k rôznym témam
9:15 - 9:30
Icon of lessonMgr. Karol Kleinmann - Autonómne vozidlá
9:30 - 9:45
Icon of lessonMgr. Michal Čajági - Klinicko-psychologické aspekty psychickej nespôsobilosti vodičov pri dopravno-psychologickom vyšetrení
9:45 - 10:00
MUDr. Jana Kvetková - Alkohol za volantom - aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike markerov
10:00 - 10:15
Icon of lessonMgr. Ing. Miroslav Augustín - Skúsenosti z dopravnej psychológii v Hasičskom a záchrannom zbore SR
10:15 - 10:45
Prestávka s občerstvením
10:45 - 12:00
Príspevky psychológov k rôznym témam
10:45 - 11:00
Mgr. Katarína Horňáková - Psychologické aspekty dopravnej nehodovosti vodičov nákladných vozidiel
11:00 - 11:15
Icon of lessonPhDr. Monika Pilarová - Expresívne techniky v skupine – potenciál sebapoznania a starostlivosti o seba
11:15 - 11:30
Icon of lessonPhDr. Mária Škriečková - Miera testovej anxiéty v situácii dopravno-psychologického vyšetrenia
11:30 - 12:00
DISKUSIA, Memorandum


Dobrý deň,

v dňoch 15.-16. júna 2017 sa uskutoční v Bratislave v Grand Hotel Pressburg už IV.
Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii pod názvom Transport and
Trends 2017. Konferencia je zameraná na interdisciplinárne odborné témy z dopravnej
psychológie a lekárskych disciplín, ktoré participujú v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.
Európski psychológovia sa už niekoľko rokov veľmi úspešne zapájajú do programov pre
rizikových vodičov. Preto IV. ročník konferencie bude zameraný na programy pre rizikových
vodičov, s cieľom pripraviť podobné programy pre Slovensko.

Hlavným organizátorom tohto podujatia je Slovenská zdravotnícka univerzita a záštitu prevzalo Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja SR a Asociácia dopravných psychológov SR.

PhDr. Karol Kleinmann, PhD.
Prezident konferencie

 

Partneri

Transport Ψ Trends 2017